OM OSS

MM grundades 2010. Idén var att sälja produkter för hemmet till låga priser och att ta tillvara på klipp och partier som finns på marknaden. Många kedjor upphörde med dessa uppköp och för MM var det en lucka på marknaden. För att hålla kostnaderna nere gjorde man inköp av begagnad inredning som reparerades. Allt för att kunna hålla ner priserna ytterligare. Hårt arbete och ekonomiskt tänk har alltid varit en stomme för grundarna.

Första varuhuset öppnades i en av grundarnas affärlokal i Söderfors i Norra Uppland som en testbutik för att se om man kunde få igång en butiksverksamhet. Ganska snabbt insåg man att konceptet funkade och att det var kul att driva handel på egna ben tillsammans med sin personal och man valde att jobba vidare med att starta flera varuhus.

Idag finns det tre varuhus i Sverige

2010 Skutskär

2011 Sollefteå

2014 Umeå

Huvudkontoret ligger i Skutskär.